Begin van de TED Talk van Figueres.

Wat je als directeur of bestuurder kunt leren van het Klimaatakkoord

Christiana Figueres is een diplomaat. In 2010-2016 was ze Executive Secretary van de United Nations Framework Convention on Climate Change. Oftewel, het was haar baan om de wereld te redden van klimaatverandering. In haar TED Talk vertelt ze hoe ze in 6 jaar tijd 195 landen op één lijn kregen zodat op 12 december 2015 in Parijs het Klimaatakkoord unaniem werd aangenomen.

Onmogelijk is geen optie meer

Niemand geloofde dat het Klimaatakkoord er zou komen. Figueres geloofde dat zelf ook niet. Ze zei tijdens een persconferentie dat het akkoord er niet zou komen. Ze was geschokt hierdoor, want ze realiseerde zich wat de consequenties waren.

Het moet anders, besloot ze. Geen akkoord betekende geen actie voor klimaatverandering. Figueres besloot om haar eigen houding te veranderen en om daarmee anderen te helpen hun houding te veranderen. “Onmogelijk is geen feit, maar een houding.”

De toon van het gesprek werd veranderd door optimisme. Niemand had enig idee wat er nodig was om klimaatverandering aan te pakken. Wel was er een fundamenteel geloof dat mensen bij elkaar kunnen komen en samen de toekomst van de wereld kunnen verbeteren. Optimisme brengt moed, hoop, vertrouwen en saamhorigheid.

brede steun en betrokkenheid

Al snel kwam er steun en betrokkenheid vanuit bedrijven en community’s. Technologiebedrijven zagen mogelijkheden. Prijzen daalden en productiecapaciteit werd opgevoerd. Anderen zagen hierdoor andere voordelen en werden ook enthousiast. Denk aan voordelen zoals schonere lucht, betere gezondheid, betere mobiliteit, betere leefomgeving, meer zekerheid over beschikbaarheid van energie.

Daarna volgden de overheden. Ze vroegen aan elk land wat zij kunnen bijdragen aan de wereldwijde doelen. De landen kunnen daarbij rekening houden met nationale belangen en prioriteiten. De landen stuurden Klimaatplannen in. Die plannen zijn nog onvoldoende om het doel te halen, maar ze zijn een belangrijke eerste stap.

Nu draagt iedereen zijn steentje bij aan de benodigde veranderingen. Met het akkoord begint het werk aan klimaatverandering pas. In plaats van confrontatie en het uitvergroten van verschillen is er nu samenwerking en gezamenlijkheid. In plaats van ‘onmogelijk’ is het nu ‘niet meer te stoppen’.

Dit kAn jij ook

Wat werkte voor het bereiken van het Klimaatakkoord, werkt ook in andere situaties. Kortom, als je gelooft dat het doel bereikt kan worden en je vanuit dat geloof iedereen enthousiast maakt, zul je het gewenste resultaat realiseren.

Heb jij een Groot Doel dat je wilt bereiken en kun je daar meer optimisme in stoppen?

Saskia Giesbers in de Kunsthal

Over Saskia Giesbers

Saskia is een expert op het gebied van veranderen. Ze heeft
organisaties in verschillende branches geholpen om hun
doelen te realiseren.

“Hoe meer complex het vraagstuk, hoe meer betrokkenen,
hoe meer tijdsdruk, hoe leuker het is!”

Lees meer over Saskia.

Meer inspiratie

Business dashboard met groeicijfers. In de 2e periode is een dip te zien, teken van groeipijn?
Waarom we zo’n grote moeite hebben met het halen van deadlines