Geheimhouding

Saskia vindt geheimhouding heel belangrijk. Iedereen moeten de ruimte voelen om aan haar iets te vertellen, iets te vragen of met haar te sparren. Dat kan alleen als datgene wat gedeeld wordt, vertrouwelijk blijft.

Informatie wordt gedeeld op basis van ‘need to know’-basis. Degene die de vertrouwelijke informatie bezit, beslist wat hij/zij wel of niet deelt en op welke manier (via welk kanaal). Saskia is dus niet aansprakelijk voor mogelijke schade door het bekend worden van vertrouwelijke informatie.

Wanneer informatie vertrouwelijk behandeld moet worden, wordt aangegeven waarom dit is. Het kan gaan om persoonsgegevens (privacy), bedrijfsgeheimen en andere bedrijfsgevoelige informatie, of om staatsgeheimen. Soms is weten dat (mogelijk) sprake is van een bepaalde ontwikkeling al vertrouwelijke informatie.

Openbaar maken van informatie door Saskia gebeurt altijd in overleg en met toestemming. Denk aan het publiceren van een testimonial op de website of het aanhalen van een voorbeeld om iemand anders daarvan te laten leren. Toestemming wordt schriftelijk gegeven. Toestemming is niet meer van kracht als de informatie openbaar gemaakt is door organisatie of bedrijf zelf.

Wanneer een organisatie of bedrijf dat vereist, verstrekt Saskia bewijs van geheimhouding. Bijvoorbeeld door het meewerken aan een screening, tekenen van een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement) of afleggen van een eed. Alle directe en indirecte kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de aanvrager.