Waarom duurzaam?

We zorgen samen voor onze toekomst en leefomgeving. Saskia Giesbers gelooft dat we de grote uitdagingen waar we nu voor staan alleen samen kunnen aangaan. Als expert op het gebied van veranderingen helpt zij bedrijven en organisaties om duurzaam te worden en blijven.

Duurzaamheid is noodzaak. Nog 10 jaar te gaan tot het 2030 is, dus we moeten nu in actie komen. Het is tijd voor duurzame oplossingen, niet langer vervuilen en daarna de gecreëerde schade weg berekenen, verhandelen en compenseren. Iedereen moet zijn steentje bijdragen.

Uitdagende doelen voor 2020. Duurzaam ondernemen is nooit ‘af’, dus ook voor 2020 heeft Saskia Giesbers weer uitdagende, maar haalbare doelen gesteld.

organisaties helpen met hun duurzaamheid

Saskia Giesbers helpt organisaties bij het realiseren van Duurzaamheidsdoelen. In 2020 gaat het daarbij om een positieve impact te hebben. Dit in plaats van de focus op negatieve impact: (aangebrachte schade) teniet te doen of te compenseren. Mensen verwachten nu actie zodat de wereldwijde doelen van 2030 en 2050 (SDG’s) gehaald gaan worden.

Duurzaamheid vraagt een andere houding en ander gedrag. Het begint met bewustwording en de intentie hebben om duurzamer te worden. Dan moeten hardnekkige gewoonten doorbroken worden, zodat betrokkenen ook daadwerkelijk duurzaam denken en handelen. Saskia Giesbers zet hierbij haar ervaring met complexe veranderingen in.

Duurzaamheid vraagt samenwerking in ketens en netwerken van bedrijfsprocessen. Processen op elkaar aansluiten, afspraken maken met partners en samen extra waarde creëren. Saskia Giesbers zet hierbij haar ervaring met het verbeteren, optimaliseren (lean maken) en innoveren van processen in.

Duurzaamheid vraagt accountability. Verantwoordelijkheid nemen. Transparant zijn over doelen en prestaties en eventuele aantijgingen van ‘groenwassen’ eenvoudig en doeltreffend kunnen weerleggen. Saskia Giesbers zet hiervoor haar ervaring op het gebied van records management (archivering) in.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame inkoop. Actief meten van en sturen op duurzame werkwijze van de leveranciers en dienstverleners waar Saskia Giesbers mee werkt (met name op het vlak van ICT), zodat hier verdere verbeteringen in aangebracht kunnen worden.

Duurzame samenwerking met een ‘virtueel team’. Saskia Giesbers maakt gebruik van de diensten van verschillende ondernemers. Ook al zijn deze personen niet ‘in dienst’, toch krijgt hun welzijn en ontwikkeling aandacht. Door langere periode met dezelfde mensen te werken, biedt Saskia Giesbers deze ondernemers ook een stukje financiële zekerheid.

Goed voorbeeld doet volgen. Duurzaam ondernemen is nog niet vanzelfsprekend. Saskia Giesbers heeft inmiddels een pragmatisch managementsysteem ontwikkeld. Ze zal ook in 2020 praktijkvoorbeelden delen om zo andere (mkb-)bedrijven te inspireren.

Bereikte resultaten

Saskia Giesbers heeft al de volgende resultaten geboekt op het gebied van duurzaamheid:

2019: focus op eigen bedrijfsvoering, thema’s CO2 reductie bij reizen, vermindering papiergebruik en verbeteren toegankelijkheid.